Innovation

Innometric laver en del udviklingsarbejde, både til egne projekter, men også som værktøjer for vores samarbejdspartnere. Nedenfor kan du se en kort præsentation af vores væsentligste projekter.
SegmentedPLS
 
 
Segmenteret Effektberegning: Metodik til effektanalyse, der via matematisk segmentering muliggør effektberegninger på et individniveau. Effektberegning på individniveau har været meget populært blandt vores kunder. Vi er i øjeblikket i gang med en patentering af metoden.

Status: Færdig, anvendes i produktion

OptPosMes
 
 
Optimal positioning Measures: Beregningskoncept, der drastisk simplificerer beslutningstagning i forhold til prioritering af indsatsområder, i tilfredshedsundersøgelser.

Status: Færdig, anvendes i produktion

USPLS
 
 
USPL: Matematisk ustandardisering af standardiserede strukturelle ligningssystemer, hvilket muliggør skalatolkning af effektberegninger.

Status: Færdig, anvendes i produktion

PLSSIM
 
 
SEMS: Visuelt SEM simuleringsværktøj, til effektberegningsmodeller og strukturelle ligningssystemer. Værktøjet muliggør dynamisk simulering af SEM-modeller visuelt således, det er muligt for slutbrugere, at forudsige konsekvenserne af forskellige forbedringsindsatser, eller omvendt se hvilke indsatser der skal til for at nå specifikke mål.

Status: Udviklings fase, software på betastadie

Improvementpotentialfunctions
 
 
Improvement potential functions: Algoritmisk vægtet funktion, der estimerer forbedringspotentialet for en indikator, på baggrund af udvikling, skala, grupperinger i data m.m. og som kan anvendes til at fastsætte realistiske KPI forbedringsmålsætninger.

Status: Udviklings fase, anvendes i produktion

Predictivetools
 
 
Predictive Tools: Værktøj baseret på neurale netværk, til forudsigelse af indikatorer i målinger. Anvendelserne er mange, men meget oplagte eksempler vil være forudsigelse af ansættelsesforhold i fremtiden på baggrund af nuværende adspurgt trivsel. Tilsvarende mht. stress. Vi har med stor succes trænet modeller til at kunne forudsige: Fremtidigt ansættelsesforhold og kundeafgang.

Status: Færdig, anvendes i produktion

Vores teknologier bliver brugt af mange af Danmarks større virksomheder.

Du kan læse mere om hvordan vi anvender vores teknologier under vores specifikke produkter. Hvis du er interesseret i at høre mere om nogen af områderne, eller hvordan vi kan hjælpe dig med konkrete projekter, er du meget velkommen til, at kontakte os.